SETEMBRE, 2009

                               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       INAUGURACIË DEL CASAL PEDREGAR, 12. Galeria Nova-3

    

        Alfons Borrell, M¬Ant˛nia Blasco i Manuel Bustos                   Lluis Monge, Manuel Bustos i M¬ Ant˛nia Blasco                   L'interior del Casal Pedregar,12 Galeria Nova-3

          Artista   -    Directora Galeria   -   Alcade Sabadell                  Regidor Cultura -  Alcade Sabadell - Directora Galeria                 

          

       L'exterior del Casal Pedregar,12 Galeria Nova-3      Albert Roig (Arque˛leg)  i Lluis Monge (Regidor Cultura)     Albert Roig (Arque˛leg) i M¬ Ant˛nia Blasco (Directora Galeria)