TEMPORADA 2014 - 2015

 

Maig - Juny   2015  Intel-lecte  Galeria  D'art

EXPOSICIO DE PINTURES DE  CARME MUSET

                         

Carme Muset, Barcelona 1934

A partir del 1955 estudia  a l’Escola d’Arts i Oficis, i l’Escola de Belles d’Arts de Sant Jordi de Barcelona. Al 1959 comença a exposar a diferents indrets, com Barcelona, Sabadell, Terrassa, Andorra, Puigcerdà. Al 1980 funda la reconeguda escola d’art Carme Muset a Barcelona. Ha realitzat murals a l’església parroquial del Figueró i a l’església del Sant Esperit de Barcelona. En les seves pintures destaca la força del traç,i del color. Tracte la figura en gran format i interiors modernistes temes florals i bodegons.

Març - Abril   2015  Intel-lecte  Galeria  D'art

EXPOSICIO DE PINTURES D' ELENA MONTULL

                      

ELENA MONTULL .- fraga 1976   estudis superiors d'arts aplicades i pintura mural a l'Escola Llotja de Barcelona ha exposat Catalunya Espanya Italia Alemanya Suecia i Escocia.-

Març - Abril   2015   Galeria Nova 3 

EXPOSICIO DE PINTURES DE  KIM FALCÓ

                             

KIM FALCÓ  Neix a Manresa al 1950.- de formació autodidacta estudia en diferents tallers d'artistes amics, sense deixar el seu peculiar estil

 ha exposat a Catalunya i a europa asia Amèrica central i estats units.- 

Febrer  2015 galeria nova 3

                                                    EXPOSICIÓ      DE           PINTURES            DE    CARMEN       BUENO                                      

                                                                                                 

CARMEN BUENO.- Neix a Barcelona : estudia a la Facultat de Belles Arts on es llicencia, on també fa 2 anys de doctorat i procediments píctòrics.-

          Exposa a Catalunya Espanya i Estats Units , exerceix de professora en centres culturals.

 

Febrer  2015   Intel-lecte Galeria D'art 

EXPOSICIÓ      DE           PINTURES            DE    MIA   MARTÍ

                                         

MIA  MARTÍ  .-   Pintora i grafista Vallesana Es llicencia a l'Escola de Belles arts de st.Jordi  profesionalment  es dedica a l'ensenyança, en centres escolars privats ,  com a pintora  es una veterana en les galeries catalanes a part d'exposar també ocasionalment a Europa.     

 

Nadal 2014 - 2015   INTEL-LECTE GALERIA D'ART - GALERIA NOVA 3

                 

                      Josep   Madaula    Ramiro Fernàndez      Carme Miquel           Pep Sallés            Gil - Granero         Carme Miquel         Josep Madaula

octubre  -  novembre   2014

INTEL - LECTE GALERIA D'ART  exposició de pintures de

     N E U S   R O I G  i   C L A R A   V I D A L        

                                               

                                          neus    roig                                              clara     vidal

curriculums  : NEUS ROIG: estudia a l'escola eina, amb Rafalòs Casamada, Maria Girona i Francesc Artigau.- exposa a Barcelona , París, Àmsterdam, Roma, Tarragona, Sabadell. CLARA VIDAL: neix a Barcelona .- Estudis:  a l'escola D'arts i oficis de la Llotja ;  Academia  Tàrrega.- IAE; A partir  exposa arreu de Catalunya.

setembre   -   octubre      2014

INTEL-LECTE GALERIA D'ART  exposició de pintures  de  NURIA VALLÈS

                           

Nuria Vallès neix a Bca al1964 a partir del 1989 ,es,llicencia en filosofia, a l'universitat de Navarra,dibuix a la de Helsinki, aquarel-la a la de Glasgow i a Pamplona al taller de figuració d'António López anys 1910 i 1911.- A exposat arreu de Catalunya, a Florencia Paris i Madrid.-

setembre   -   octubre      2014

GALERIA NOVA 3   exposició de pintures  de  MARTA ANDREU

          

 MARTA ANDREU.- Artista catalana es pot dir que la seva obra entra no solament la pintura sinó que incorpora pedres precioses, teixits,etc.

     Degut a la seva llarga estança a la China, agafa d'aquest país la riquesa de les seves sedes, teixits, perles que són els materials,

junt amb pigments, que composen les seves teles.